Maskinteknik i Malmö AB
Maskinteknik i Malmö logotyp

En allsidig & flexibel verkstad för lego- & maskintillverkning

 

Konstruktion, utvecklingsarbeten, specialmaskiner, prototyper samt reparationer och service. Svarvning, fräsning, svetsning, montering, plåt- & smidesarbeten.

 

Före detta Mobergs Mekaniska Verkstad

Den 1 december 2013 förvärvade Håkan Mårtensson och Peter Larsson Mobergs Mekaniska genom det nybildade bolaget Mobergs Mekaniska Verkstad AB, nu namnändrat till MaskinTeknik i Malmö AB. Köpet omfattar konstruktionsverksamheten och den mekaniska verkstaden med dess rörelse och tillgångar i det anrika Mobergs Mekaniska AB som grundades 1961. Verksamheten fortsätter med oförändrad personalstyrka i samma lokaler på Krusegatan 58 i Malmö.

 

Så hjulen aldrig stannar!

BAKGRUND

1961 startade Arne Moberg företaget Mobergs Mekaniska AB med verksamhet på Bankgatan i centrala Lund. Företaget expanderade med filialer i både Malmö och Tollarp.

 

1976 grundades en ny verksamhet med försäljning och montage av silo och maskiner för agroindustrin i dotterbolaget Mobergs Silo AB. Företaget såldes tio år senare.

 

1977 förvärvades den nuvarande fastigheten på Krusegatan i Malmö dit hela verksamheten flyttade.

 

1989 övertog Fredrik Moberg ett agenturföretag, med inriktning på kvalitetskontroll och produktionsövervakning, som senare ändrade namn till Mobergs Processkontroll AB.

 

1992 förvärvades verksamheten med det patenterade sophanteringssystemet Roco, som Mobergs sedan flera år tidigare tillverkat och utvecklat på legobasis.

 

1999 övertog Fredrik Moberg hela verksamheten.

 

2009 färdigställdes första halkbanan med den egenutvecklade produkten Popstacle.

 

2010 inleddes samarbete med MariMatic i samband med att affärsområdet Roco förvärvades finska koncernen MariCap.

 

2012 grundades det nya affärsområdet Mobergs Trafikinnovation.

 

2013 förvärvade två medarbetare, Håkan Mårtensson och Peter Larsson Mobergs Mekaniska genom det nybildade Mobergs Mekaniska Verkstad. Köpet omfattade konstruktions-verksamheten och verkstaden med dess rörelse och tillgångar och verksamheten bedrivs fortsatt i samma lokaler med oförändrad personalstyrka.

 

2015 namnändrade Mobergs Mekaniska Verkstad till MaskinTeknik i Malmö AB.

 

 

 

Maksin teknik i Malmö historisk bild från 60-talet
Maskinteknik i Malmös nya symbol - gripen

MASKINPARK

Kvalitet och miljö

MILJÖPOLICY

I vår verksamhet strävar vi efter att ständigt förbättra befintliga processer för att minimera miljöpåverkan.

 

  • Noggrant följa verkstadsindustrins utveckling mot kretsloppssamhälle och hushållning av naturresurser.

  • Uppfylla miljökraven i lagar och förordningar.

  • Minimera vår förbrukning av kemiska produkter, papper, vatten och energi.

  • Minimera mängden avfall och hålla en hög återvinningsgrad av våra restprodukter.

  • I möjligaste mån påverka våra leverantörer och kunder till miljöanpassade produkter.

  • Miljöpolicyn är ett begrepp hos varje medarbetare.

KVALITETSPOLICY

Företagsnamnet Maskinteknik i Malmö AB skall framstå som ett uttryck för god kvalitet och där ett honnörsord skall vara hög servicenivå. Med kvalitet avses både produkter och tjänster.

 

  • Kvalitetspolicyn är ett begrepp hos varje medarbetare

  • Vår strävan är att alltid uppfylla kundens krav på felfria produkter och leverera varan i rätt tid till rätt kvalitet

  • Att utföra arbetet helt enligt kundens beställning. Avvikelser innebär dålig kvalitet eller dålig lönsamhet

  • Nöjda kunder är återkommande kunder.

 

 

Micrometer, precisionsmätning

 

© 2020 MASKINTEKNIK I MALMÖ AB · FÖRETAGSVÄGEN 29 · 232 37 ARLÖV · 040 680 80 66 · INFO@MTMALMO.SE

Special, prototyp, serie och reservdelar